GW Sp. z o.o. informuje, że uzyskała Subwencję Finansową, udzieloną przez PFR w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

plansza informacyjna PFR poziom

 

GW Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 numer umowyRPMA.01.02.00-14-4528/16 tytuł projektu   „Zlecenie badań opracowania innowacyjnego systemu obiegu informacji dla firmy Grupa Warszawska”.

 

W związku z dużą ilością faktur (wystawianych oraz otrzymywanych), które na poziomie każdego klienta są generowane postanowiliśmy dokonać usprawnienia dotychczasowych procesów oraz zautomatyzować obieg dokumentów.

 

Celem głównym projektu było uproszczenie i usprawnienie obiegu dokumentów w naszej firmie. W tym celu zostały zlecone prace rozwojowe w zakresie oprogramowania nowej aplikacji spełniającej oczekiwania zarówno naszego przedsiębiorstwa, jak i firm współpracujących z nami w łańcuchu dostaw. Efektem wdrożenia wyników badań jest poprawa procesu obiegu dokumentów, obsługi klientów oraz uniknięcie błędu ludzkiego.

 

Całkowita wartość projektu 159 900 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 130 000 zł
Wysokość dofinansowania 97 500 zł

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej zmodyfikowanej oferty.

 
 
 

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 
 
 

Projekt: 87Design.pl
do góry